Provozní řád

 • Herna je určena pro děti do 13 let. Je rozdělena do tří zón, dle věku dětí.

 • Vstup do herny je zpoplatněn pro děti od 1,5 roku do 13 let (viz ceník). Doprovodná osoba vstup neplatí.

 • Každé dítě musí být doprovázeno osobou starší 18 let. Tato osoba plně odpovídá za dítě po celou dobu pobytu v herně.

 • Provozovatel herny nenese zodpovědnost za úrazy způsobené nebezpečným chováním dětí.

 • Celé prostory kavárny a dětské herny jsou nekuřácké.

 • Do všech herních zón je povolen vstup pouze bez bot. Z hygienických důvodů musí mít děti ponožky nebo přezuvky. Pro doprovod jsou k zapůjčení přezuvky či návleky.

 • Jídlo a pití se konzumuje jen v prostorách kavárny. Není možné konzumovat vlastní jídlo a pití. Výjimkou je kojenecká strava a strava pro alergiky.

 • Do herny je zákaz vstupu se žvýkačkou.

 • Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo, osobám v karanténě.

 • Hračky jsou majetkem provozovatele herny. Platí zákaz jejich odnášení.

 • Provozovatel herny má právo napomenout návštěvníky, kteří svým chováním ohrožují či obtěžují ostatní návštěvníky. V krajních případech má provozovatel právo návštěvníka nedodržujícího pravidla vykázat z herny bez náhrady vstupného.

 • Návštěvníci jsou povinni brát ohled na menší děti a chovat se tak, aby nedošlo k jejich zranění.

 • Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách způsobených v herně i v kavárně.

 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu, krádež či škodu na majetku návštěvníka.

 • Vstupem do herny návštěvník souhlasí s případným pořízením jeho fotografií, které mohou být umístěny na internetových stránkách veselykralicek.cza facebookovém profilu kavárny.

 • Vstupem do herny návštěvníci uznávají provozní řád.

 

 

PRAVIDLA PRO DĚTI

 

 

 • K ostatním dětem buď slušný, ohleduplný a přátelský.

 • Chovej se pěkně ke všem hračkám a atrakcím.

 • Vždy po sobě ukliď.

 • Do herny vstupuj bez bot – na nohách musíš mít ponožky nebo přezuvky.

 • Jídlo a pití patří ke stolečku. Tam si to v klidu sněz a vypij, potom si jdi hrát.

 • Neber si do herny vlastní hračky.