Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Herna je určena pro děti do 13 let. Je rozdělena do 3 zón, dle věku dětí.

Vstup do herny je zpoplatněn pro děti od 1 roku do 13 let (viz ceník). Doprovodná osoba vstup neplatí.

Každé dítě musí být doprovázeno osobou starší 18 let. Tato osoba plně zodpovídá za dítě po celou dobu pobytu v herně.

Provozovatel herny nenese zodpovědnost za úrazy způsobené nebezpečným chováním dětí.

Do všech herních zón je povolen vstup pouze bez bot. Z hygienických důvodů musí mít děti ponožky nebo přezuvky. Pro doprovod jsou k zapůjčení přezuvky či návleky.

Do herny je zákaz vstupu se žvýkačkou.

Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě.

Návštěvníci jsou povinni brát ohled na menší děti a chovat se tak, aby nedošlo k jejich zranění.

Celé prostory kavárny a dětské herny jsou nekuřácké.

Jídlo a pití se konzumuje jen v prostorách kavárny. Není možné konzumovat vlastní jídlo a pití. Výjimkou je pouze kojenecká výživa a strava pro alergiky.

Hračky jsou majetkem provozovatele herny. Platí zákaz jejich odnášení.

Provozovatel herny má právo napomenout návštěvníky, kteří svým chováním ohrožují či obtěžují ostatní návštěvníky. V krajních případech má provozovatel právo návštevníka nedodržujícího Provozní řád vykázat z herny bez náhrady vstupného.

Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách způsobených v herně i v kavárně.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu, krádež či škoda na majetku návštěvníka.

Vstupem do herny návštěvník souhlasí s případných pořízením jeho fotografií,které mohou být umístněny na internetových stránkách www.veselykralicek.cz a facebookovém profilu kavárny.

Vstupem do herny návštěvníci uznávají tento Provozní řád. 

 

PRAVIDLA PRO DĚTI

K ostatním dětem buď slušný, ohleduplný a přátelský.

Chovej se pěkně ke všem hračkám a atrakcím.

Vždy po sobě ukliď.

Do herny vstupuj bez bot – na nohách musíš mít ponožky nebo přezuvky.

Jídlo a pití patří ke stolečku. Tam si to v klidu sněz a vypij, potom si jdi hrát.

Neber si do herny vlastní hračky.